samen
Lier Herschapen
Lees onze open brief

Open brief

aan de Lierse politieke meerderheid

Aan het Liers college van burgemeester en schepenen,

Aan de leden van de huidige meerderheid,

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn een groep geëngageerde burgers die naar de naam Lier Herschapen luistert. We hebben mekaar bijna spontaan gevonden omdat we ons allemaal grote zorgen maken over de nieuw gerealiseerde bouwprojecten en over de projecten die momenteel in de steigers staan.

In het huidige bestuursakkoord hebt u het nochtans over een stad waarin de burger inspraak heeft en waarin elk ontwikkelingsproject zal gebeuren met maximaal respect voor de eigenheid van de buurt. U wil zorgen voor een harmonieuze inpassing van de nieuwe stadsdelen in de bestaande. Maar volgens ons gaan vele bouwprojecten net in tegen wat men onder de leefbaarheid van een stad verstaat. Wat ons nog het meest verbaasde is dat de stad geen visie heeft met betrekking tot het huidige wonen en het wonen in de nabije toekomst. En dat baart ons grote zorgen.

We hebben te vaak de indruk gekregen dat het principe van inbreiding een vrijgeleide was voor een ongekende bouwwoede waarbij de ontwikkelaars hun vrije gang konden gaan. Het lijkt ons bovendien veel efficiënter om de buurt bij aanvang te betrekken wanneer men een nieuwe ontwikkeling plant.

Leefbare Stad

Met Lier Herschapen willen we gaan voor een leefbare stad zonder in naïviteit te vervallen. We beseffen dat de beschikbare ruimte efficiënt gebruikt moet worden. Voor ons bestaat een leefbare stad uit een plaats waarin wonen en mobiliteit hand in hand gaan met meer groen in de openbare ruimte. De lopende projecten leiden tot een ongeziene 'appartementisering' die niet meteen op maat is van jonge mensen en gezinnen.

Heldere Visie

We dringen in de eerste plaats aan op het ontwikkelen van een heldere visie op wonen en ruimtelijke ordening. Een visie waarin u respect opbrengt voor het historische karakter van de binnenstad en het landelijke karakter van Koningshooikt. Een visie waarin u ook de kleinschaligheid van een provinciestadje weet te behouden.

Even Pauze

Ondertussen werd Ons Lier geselecteerd voor de Bouwmeester Scan. We wachten in spanning op de resultaten, maar zolang deze niet bekend zijn lijkt het ons bijna evident om alle lopende projecten on hold te zetten.

Samen Verder

Tot slot breken we een lans voor het vanaf de start betrekken van de buurtbewoners bij een vers project. Wanneer men als buurt geconfronteerd wordt met gele borden, is de beschikbare tijd om in dialoog te gaan verrassend kort.

We willen deze open brief graag afsluiten met een positieve noot. Het afgelopen jaar hebben we ontdekt dat je als burger best het verschil kan maken. Mensen in beweging zetten door van deur tot deur te gaan zijn voor ons niet langer loze woorden. Ze hebben er net toe geleid dat we onze buren beter hebben leren kennen.

Omdat we geloven in het bundelen van krachten hebben we onszelf uit de grond gestampt. Een beetje zoals je dat met woonprojecten doet. Het gaat ten slotte om (de toekomst van) deze stad. En Lierke Plezierke ligt ons te nauw aan het hart om het enkel in handen van politici en ontwikkelaars te laten.

Met hoogachting en steeds bereid om het debat in levenden lijve te voeren.

Tom Marien

Namens de buurt Paul Krugerstraat - Merelstraat - Hoogveldweg- Kroonstraat - Transvaalstraat / Project Kruger

Kurt De Vocht

Namens de buurt Mechelsestraat - Kapucijnenvest - Begijnhofstraat - Begijnhof - K.Davidlaan / Project Handbogenhof

Willem Hermans

Namens Wijkcomité Zevenbergen, RUP Laporta-Caroly, Project "Old Pine Shop", Kruispunt Colruyt

Wim van Eupen

Namens de buurt Sander De Vosstraat - Fruithoflaan (Koningshooikt)

Jef Vingerhoets & Luc Franquet

Namens Wijkcomité Den Tunnel (Antwerpsesteenweg)

Luk Ceulemans

Namens het Liers Genootschap voor Geschiedenis

Remco Schevenhels

Namens de buurt Ringenhofwijk / Project 61 appartementen Ringenhofweg

Johan Jacobs

Namens Actiegroep Normaalschoolsite & namens Buurtwerking ’t Looks

Erik De Preter, Ann Van Meensel & Frank Verelst

Namens de buurt Bist-Konijnendreef-Fazantweg

David Knight

Namens de buurt Nieuwpoortstraat, Kemmelstraat, Arendbeek, Hof van Beieren - Project Beyerse Velden

Toon Coppens

Namens de buurt Lispersteenweg

Marc Persyn

Namens de buurt Oude Bosstraat

Marc De Peuter

Namens de buurt Sluislaan

Willy De Herdt

Namens de buurt Eeuwfeestlaan, Komeetstraat, Guldensporenlaan

Laat je horen

De bouwwoede in Lier en Koningshooikt leeft bij zeer veel mensen. Laat daarom je stem horen, met je buurt, vereniging of individueel!

Onderteken

Wil je mee de open brief ondertekenen met je buurt, vereniging, belangengroep,...? Stuur ons een bericht en we zetten je met veel plezier mee op de website.

Facebook

Individueel?

Deel je mening op Facebook!

Twitter

Individueel?

Deel je mening op Twitter!

Reacties politiek

Wat is het standpunt van de Lierse politieke partijen?

Wij vroegen alle Lierse politieke partijen naar hun toekomstvisie op 'wonen' en 'stadsontwikkeling' in Lier en Koningshooikt.

Hieronder vind je hun antwoorden (partijen zijn alfabetisch gerangschikt):

CD&V Lier-Koningshooikt

"Als we betaalbaar wonen voor alle Lierenaars en Hooiktenaren willen blijven realiseren, moeten we uiteraard voor een groei in wooneenheden zorgen. Maar dat moet en kan volgens kwaliteitsvol én met betrokkenheid van alle omwonenden."

Lees de volledige reactie >

Groen-Lier&KO

"kwalitatieve openbare ruimte voor groen, ontmoeting en ontspanning"

"GECORO als een Liers Bouwmeesterteam"

"fundamentele ommezwaai en wil (...) een heuse participatiecultuur"

Lees de volledige reactie >

HART voor de BURGER

"Hetgeen hier in Uw open brief staat is hetgeen ik met mijn partij ook voor sta"

Lees de volledige reactie >

N-VA Lier-Koningshooikt

"Het is tijd om in Lier grenzen aan de groei te leggen"

"We vergroenen de stad actief"

"Focus moet liggen op renovatie van bestaande panden, niet op megaprojecten of woontorens"

Lees de volledige reactie >

Open Vld Lier-Koningshooikt

"...een onafhankelijke Lierse bouwmeester aan te stellen die, in overleg met alle Lierse architecten, de Gecoro, de geïnteresseerde burgerinitiatieven (bijv. Lier herschapen) en bewoners, en met de bouwmeesterscan als uitgangspunt, een ‘Masterplan bouwen en wonen’ voor heel ons grondgebied uitwerkt"

Lees de volledige reactie >

PVDA Lier

"De PVDA wil een Lier op mensenmaat, niet op centenmaat"

"De stad zelf hoort zelf de belangrijkste actor te zijn in de stadsontwikkeling"

"We willen integrale wijken"

Lees de volledige reactie >

s.pa Lier

"inzetten op betaalbaar wonen"

"Lierse architecten (...) om mee te werken aan een visie voor onze stad"

"Klankbordgroepen"

Lees de volledige reactie >

Vlaams Belang Lier

"Inbreiding mag niet resulteren in het louter creëren van nieuwe betonstructuren"

"beschermingsgericht erfgoedbeleid"

"rekening houden met adviesraden, werkgroepen en commissies"

Lees de volledige reactie >

Vo-LK

Nog geen reactie ontvangen

Reacties burgers

We ontvangen ook individuele reacties, deze bundelen we op onderstaande link.

Lees de individuele reacties >

Contact

Vul onderstaand formulier in, of mail ons op info@herschapen.be.

Historiek van onze campagne

03/06/2018 - We sturen een mail met in bijlage onze open brief naar burgemeester en schepenen (N-VA & Open Vld).

04/06/2018 - We sturen een mail met in bijlage onze open brief naar CD&V, Groen-Lier&Ko, HART voor de BURGER, PVDA, s.pa, Vlaams Belang en Vo-LK.

04/06/2018 - We ontvangen een reactie van Open Vld (kort), Groen-Lier&Ko (kort) en HART voor de BURGER (volledig).

05/06/2018 - We ontvangen een reactie van CD&V (kort) en Vlaams Belang (volledig).

06/06/2018 - We ontvangen een reactie van PVDA (kort).

10/06/2018 - Ringenhofwijk, Buurtwerking 't Looks en Actiegroep Normaalschoolsite sluiten aan bij Lier Herschapen.

11/06/2018 - We ontvangen ook individuele reacties. Deze bundelen we op deze link.

11/06/2018 - We ontvangen een reactie van Groen-Lier&Ko (volledig)

11/06/2018 - We ontvangen een reactie van s.pa (volledig)

13/06/2018 - De buurt Bist-Konijnendreef-Fazantweg ondertekent mee

13/06/2018 - We sturen een nota naar de pers.

15/06/2018 - We ontvangen een reactie van N-VA (voorlopig)

16/06/2018 - Een artikel in Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad

17/06/2018 - De buurt Nieuwpoortstraat, Kemmelstraat, Arendbeek, Hof van Beieren (Project Beyerse Velden) sluit aan

17/06/2018 - Een korte reportage in "RTV Vandaag"

18/06/2018 - We ontvangen een volledige reactie van CD&V

18/06/2018 - De buurt Lispersteenweg sluit aan

18/06/2018 - Een bijkomende reactie van HART voor de BURGER

20/06/2018 - De buurt Oude Bosstraat sluit aan

21/06/2018 - De buurt Sluislaan sluit aan

26/06/2018 - We ontvangen een volledige reactie van N-VA

27/06/2018 - We ontvangen een volledige reactie van PVDA

29/06/2018 - We ontvangen een volledige reactie van Open Vld

04/07/2018 - De buurt Eeuwfeestlaan, Komeetstraat, Guldensporenlaan sluit aan